Varelotteriet

Varelotteriet giver dig flere chancer for at vinde

I Varelotteriet kan du vinde, hvis dit nummer blive udtrukket, hvis nummeret før eller efter bliver trukket, og hvis du har spillet på Xtra Chancen. Du kan spille på alle trækninger i en sæson eller kan vælge at spille på en enkelt trækning.

Varelotteriet er et af Danmarks ældste lotterier, hvor der hvert kvartal er en hovedgevinst på 2 millioner kroner. Hvert år bliver der spillet om i alt 129 millioner kroner. Der bliver købt 205.000 lodsedler og uddelt lige knap 125.000 gevinster. Det gør, at det er et af de lotterier, hvor sandsynligheden for, at du vinder er højest.

Som navnet måske antyder startede Varelotteriet som et lotteri om varer. Det er først senere, at det er blevet et spil om penge. Lotteriet udmærker sig ved at være et af dem, hvor flest af de penge, der bliver indbetalt for lodder, bliver brugt til præmier. En del af pengene bliver også brugt på velgørende formål.

I Varelotteriet er der flere forskellige måder, som du kan vinde på. Du kan selvfølgelig vinde, hvis dit nummer bliver trukket i hovedtrækningen. Derudover er der også en ”Xtra Chance”, som du kan spille på, ligesom der i nogle lotterier også er sidegevinster til de numre, der er lige før og lige efter vindernummeret.

Sådan foregår Varelotteriet

Når du spiller i Varelotteriet, køber du lodder til at spille i de forskellige trækninger. Det mest normale er, at du køber lodder til alle seks trækninger i en sæson ad gangen. Hvis du kommer ind midt i en sæson, kan du købe lodder til resten af trækningerne i sæsonen. Det koster 260 kroner at købe seks lodder.

Nogle foretrækker dog kun at købe lodder til en enkelt trækning. Det kan du gøre, hvis du går ned til en af forhandlerne af Varelotteriet. Det meste foregår i dag ellers via nettet, men hvis du kun vil spille på et spil, må du finde din nærmeste forhandler.

Hvis dit nummer bliver trukket i en af de seks udtrækninger i sæsonen, vinder du en pengepræmie. På den måde er lotteriet meget lig andre. Det adskiller sig dog ved, at det også har sidegevinster. Det betyder, at det nummer, der er lige før, og det nummer, der er lige efter vindernummeret, også kan få præmier.

Xtra Chancen giver dig mulighed for ekstra præmier

Hvis dit nummer ikke bliver trukket i hovedtrækningen, kan du være heldig, at det bliver trukket i Xtra Chancen. På den måde har du stadig mulighed for at vinde. Det er muligt at spille Xtra Chancen til Varelotteriets tredje trækning i sæsonen.

Du bestemmer selv, om du vil spille i Xtra Chancen eller ej. Det koster selvfølgelig lidt flere penge, hvis du gør det. Hvis du har fravalgt Xtra Chancen, kan du godt komme ud for, at det er dit nummer, der bliver trukket. Men når du ikke har betalt for Xtra Chancen, vinder du selvfølgelig ikke nogen penge.

Sæsoner i Varelotteriet

Varelotteriet er delt op i flere sæsoner, og du kan spille på hele sæsonen, resten af den igangværende sæson eller købe enkelte lodder til en udtrækning i en sæson.

Der er seks trækninger i hver sæson, og den sjette trækning i sæsonen er den største og indeholder derfor nogle større præmier.

De fire sæsoner:

  1. Ultimo marts til ultimo juli
  2. Ultimo juli til ultimo september
  3. Ultimo september til ultimo december
  4. Ultimo december til ultimo marts

Hvor bliver resultaterne offentliggjort?

Resultaterne fra trækningerne bliver offentliggjort i de danske dagblade, på DR’s tekst tv, hos din forhandler samt på din side på varelotteriet.dk, hvis du spiller via nettet.

Alle kan spille i Varelotteriet

Det er muligt for alle at spille i Varelotteriet, så længe de er over 18 år. Du kan både spille via nettet og via en forhandler. Det er op til dig, hvad du foretrækker.

Spiller du via nettet, får du en personlig side på varelotteriet.dk, hvor du kan se, hvilke lodder du har købt, og om du har vundet noget.

Når du spiller via nettet, betaler du for lodderne via BetalingsService. Det gør, at du ikke behøver at skulle holde styr på, hvornår en ny sæson starter og huske at købe lodder til den. Det gør også, at Varelotteriet har dine kontooplysninger. Hvis du vinder, kan de derfor sætte pengene direkte ind på din konto.

Historien bag Varelotteriet

Varelotteriets historie går helt tilbage til 1887, og det er dermed et af Danmarks ældste lotterier kun overgået af Klasselotteriet. Det blev startet af forskellige håndværkerforeninger, og præmierne var derfor naturligt nok forskellige købmandsvarer. Det var det faktisk de første 100 år af lotteriets levetid, indtil det gik over til at være pengepræmier.

Som en naturlig følge af, at Varelotteriet blev startet af håndværkerforeninger, går en del af overskuddet i dag blandt andet til at støtte lærlingeuddannelser inden for håndværk og industri. Det er et af de formål, som lotteriet har haft fra start af, og det har de holdt fast ved.

Derudover går en del af overskuddet også til humanitære og sociale formål. Det kan for eksempel være Mødrehjælpen, Rådet for Sikkertrafik og Høreforeningen. Derudover går pengene også til at støtte en række håndværks- og industriforeninger.

Her kan du spille Varelotteriet

Som nævnt kan du både spille Varelotteriet via en forhandler og på internettet. Når du spiller via internettet, opretter du en profil og kan der vælge, hvor mange lodder du gerne vil have til den kommende sæson. Det er også der, du kan holde øje med, om du har vundet.

Der findes i dag omkring 600 forhandlere af lodder til Varelotteriet. Det vil derfor være nemt for dig at finde en forhandler i nærheden af dig. Du kan se alle forhandlerne på lotteriets hjemmeside: Varelotteriet.dk.

Når du spiller på nettet kan du købe lodder til hele sæsonen eller til resten af den igangværende sæson. Når du køber billetter hos forhandleren, kan du vælge at købe lodder til bare en enkelt udtrækning, men kan selvfølgelig også både købe til hele sæsonen eller til resten af den igangværende sæson. Du kan aftale med din forhandler, hvordan du foretrækker at spille.

Indholdsfortegnelse